Tigrina version

ብድሓን ምጹ ናብ ከተማ ጀኔቭ ሓንቲ ካብተን 26 ዞባታት ሲዊዘርላንድ እያ ብዙሓት ዓለም ለኻዊ ውድባት ንሰብኣዊ መሰል ኣብዚ ይሰርሓ ፡ ንሕና ነበርቲ ጀኔቭ ነዚ ከም ውልቃዊ መሰልን ሓላፍነትን ንሪኦ።

 ካብ ጥሪ ኣትሒዙ ብዙሓት ጉጅለታት ዝጠርነፈ ሓታቲ ዑቑባ

ዝሓሸ መነባብሮ ንምርካብ ምሳና ኪይነን ይሰርሓ ኣለዋ፡ዝኮነ ስደተኛ ኣብ ትሕቲ መሬት ክነብር ኣይደልያን:ኣብ ልዕሊ መሬት ክነብር ምርድዳእ ይገብራ፡ስለዚ ኸኣ ምንቅስቃስና Stop Bunkersዝበልናዮ ።

  

  ኣምሓደርቲ ዞባ ጀኔቭ ፍርቆም ምንቅስቃሳትና ክርድኦም ከሎገሊኦም ግና ኣብ

ምርዳእ ደንጉዮም ኣለው:ምንቅስቃሳና Stop Bunkers ዝነጽጎ ወዲ ሰብ ብሕብሪ ቆርበት፡ ብዜግነት፡ ብህይማኖት ፡ምፍልላይ ሕጊ ስደተኛ ኣብ ስዊዝ።

  ምንቅስቃስና Stop Bunkers ካብ ታሕሳስ 2014 ጀሚሩ ገለ ካብቲ ዝገበርናዮ ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ትሕቲ መሬት ንክዕጾ ሰላምዊ ሰልፊ ጌርና፡ ኣዮብ ዝተብስህለ ሰብ ካብ ምምላስ ኣትሪፍናዮ።

  ምስ ብዙሕ ሓገዝን ጸቕጥን ናይ ፖለቲከኛታትን ደገፍትን፡ፓርልያመንት ጀኔቭ ኣብ ወርሒ መጋቢት ብቁልጡፍ ሪኡ ሰባት’ውን ካብ ትሕቲ መሬት ክወጹ ጀሚሪም ፡ ግን ሓደሽቲ’ውን ያኣትዉ ኣለዉ ምምላስ ሰባት ኸኣ ይቕጽል ኣሎ  ቅድሚ 2ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን ድማ ተወሰኽቲ ኽልተ ትሕቲ መሬት ተኸፊተን ናቡኡ እተው ዝተብሃሉ ደቂ

ሰባት ኣብዮም ኣብ ኽልተ ህንጻ(grutil and faubourg) ይቅመጡ ኣለዉ።

  ኣብ መጨረሻ ኣብ ሕጊ (Dublin) ለውጢ ኽግበር ንደሊ ኣብዚ ኣለና

ንዝሓሸ ለውጢ ናትኹም ተሳታፍነት ድማ ንምንቅስቃስና ሓይሊ’ዩ።

                         ምጹ ሕበሩ ምሳና እቲ ቃልሲ ቀጻሊዩ !!!

                               STOP BUNKERS !!!

ብድሓን ምጹ ናብ ከተማ ጀኔቭ ሓንቲ ካብተን 26 ዞባታት ሲዊዘርላንድ እያ ብዙሓት ዓለም ለኻዊ ውድባት ንሰብኣዊ መሰል ኣብዚ ይሰርሓ ፡ ንሕና ነበርቲ ጀኔቭ ነዚ ከም ውልቃዊ መሰልን ሓላፍነትን ንሪኦ።

 ካብ ጥሪ ኣትሒዙ ብዙሓት ጉጅለታት ዝጠርነፈ ሓታቲ ዑቑባ

ዝሓሸ መነባብሮ ንምርካብ ምሳና ኪይነን ይሰርሓ ኣለዋ፡ዝኮነ ስደተኛ ኣብ ትሕቲ መሬት ክነብር ኣይደልያን:ኣብ ልዕሊ መሬት ክነብር ምርድዳእ ይገብራ፡ስለዚ ኸኣ ምንቅስቃስና Stop Bunkersዝበልናዮ ።

  

  ኣምሓደርቲ ዞባ ጀኔቭ ፍርቆም ምንቅስቃሳትና ክርድኦም ከሎገሊኦም ግና ኣብ

ምርዳእ ደንጉዮም ኣለው:ምንቅስቃሳና Stop Bunkers ዝነጽጎ ወዲ ሰብ ብሕብሪ ቆርበት፡ ብዜግነት፡ ብህይማኖት ፡ምፍልላይ ሕጊ ስደተኛ ኣብ ስዊዝ።

  ምንቅስቃስና Stop Bunkers ካብ ታሕሳስ 2014 ጀሚሩ ገለ ካብቲ ዝገበርናዮ ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ትሕቲ መሬት ንክዕጾ ሰላምዊ ሰልፊ ጌርና፡ ኣዮብ ዝተብስህለ ሰብ ካብ ምምላስ ኣትሪፍናዮ።

  ምስ ብዙሕ ሓገዝን ጸቕጥን ናይ ፖለቲከኛታትን ደገፍትን፡ፓርልያመንት ጀኔቭ ኣብ ወርሒ መጋቢት ብቁልጡፍ ሪኡ ሰባት’ውን ካብ ትሕቲ መሬት ክወጹ ጀሚሪም ፡ ግን ሓደሽቲ’ውን ያኣትዉ ኣለዉ ምምላስ ሰባት ኸኣ ይቕጽል ኣሎ  ቅድሚ 2ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን ድማ ተወሰኽቲ ኽልተ ትሕቲ መሬት ተኸፊተን ናቡኡ እተው ዝተብሃሉ ደቂ

ሰባት ኣብዮም ኣብ ኽልተ ህንጻ(grutil and faubourg) ይቅመጡ ኣለዉ።

  ኣብ መጨረሻ ኣብ ሕጊ (Dublin) ለውጢ ኽግበር ንደሊ ኣብዚ ኣለና

ንዝሓሸ ለውጢ ናትኹም ተሳታፍነት ድማ ንምንቅስቃስና ሓይሊ’ዩ።

                         ምጹ ሕበሩ ምሳና እቲ ቃልሲ ቀጻሊዩ !!!

                               STOP BUNKERS !!!

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s